جلسات گذشته شورای پژوهشی مرکز

 

لازم به ذکر است این جلسات در پنجشنبه هایی که اطلاعیه آن در سایت قرار می گیرد دربیمارستان امام حسین (ع)  برگزار می گردد. 

1

اولین

94/02/03

 

در خصوص موضوعات و مصوبات مرکز

   

2

 

دومین

94/03/07

1

سیستم نوین رهایش کنترل شده ی داروی Levonorgestrelبه منظور کاربرد همزمان در کنترل AUBو بارداری های ناخواسته

دکتر فرح فرزانه

خانم جعفری

3

سومین

94/06/19

-

   

دکتر تابش

4

چهارمین

94/09/26

 

 

1

 

بررسی فراوانی و توزیع انواع بیماری تروفوبلاستیک حاملگی در بیمارستان امام حسین در سال های 1390 تا 1395

دکتر آیناز صورتی

دکترها

مهدیس محمدیان امیری، طاهره اشرف گنجویی، مریم السادات حسینی، فرح فرزانه، ربابه قدسی قاسم آبادی

5

پنجمین

94/10/17

1

بررسی تأثیر نوروفیدبک بر حافظه کوتاه مدت و کیفیت زندگی زنان بعد از درمان سرطان پستان

خانم نوید میرزاخانی

پوریا سروقدی، لیلا انگوتی اشناری

6

ششمین

94/12/20

3

برسی اثر استرادیول فاز لوتئال در سیکل های تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم در افراد با پاسخ کم تخمدانی

دکتر لیلا نظری

ساغر صالحپور، لادن آجری،  اذن اله آذرگشب

بررسی تاثیر ژل تستوسترون بر میزان باروری در زنان دارای پاسخ ضعیف در سیکل های IVFمراجعه کننده به مرکز تحقیقات باروری و ناباروری طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران در سال 94-95

دکترنسرین سحرخیز

خانم دکتر هتاو قاسمی طهرانی

بررسی ارزش نقشه برداری و بیوپسی از گره لنفاوی پیش قراول در سرطان اندومتر

 

دکتر فرح فرزانه

خانم دکترها مریدی، ربابه قدسی قاسم آبادی، مریم سادات حسینی، زهرا عزیز محمدی، نادیا سعادت نیازی

7

 

 

 

هفتمین

 

 

 

 

 

 

95/04/31

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

در حال بررسی طرح

دکتر ساغر صالحپور

دکتر هتاو قاسمی طهرانی

بررسی میزان موفقیت انتقال جنین فریز در سیکلهای با تخمک گذاری طبیعی در مقایسه با اماده سازی اندومتربا استروژن دربیماران با سابقه حداقل سه بار انتقال جنین ناموفق

دکتر ساغر صالحپور

دکتر هتاو قاسمی طهرانی

 

8

 

هشتمین

 

95/08/12

 

3

بررسی اثر مکمل یاری سلنیوم بر روی مقاومت به انسولین، پروفایل های لیپیدی و التهابی در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک کاندیدIVF

 

دکتر زهرا حیدر

 

                در حال بررسی طرح

دکتر داریوش ابطحی

 

 

 

 

در حال بررسی طرح

 

 

 

دکتر مریم السادات حسینی

خانم فریده رضایی، سیده فاطمه حسینی، حمیدرضا حاتمی، احمدرضا باغستانیاحمدرضا باغستانی، حوریه جلیلی

 

 

 

 

9

 

 

 

نهمین

 

95/10/15

 

4

استقرار نگاشتنامه (Registry) سرطان‌های فامیلی/ژنتیک زنان (رحم، تخمدان و پستان) در بیمارستان امام حسین تهران –فاز 1: طراحی و راه‌اندازی

آقای دکتر ایازی

 آقای دکترمسیح  بهار و خانم دکتر فرزانه

 

بررسی پیامد درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان مرتبط با حاملگی در تهران در یک دوره 20 ساله از 1375 تا 1395

دکتر آزاده جولایی

دکتر نسیبه خالق نژاد طبری، سایه هاتفی، ارغوان حاج شیخالاسلامی، دکتر فرح فرزانه

 

ارزیابی سیتولوژی آنال در زنان با سابقه پاپ اسمیر غیرطبیعی، نئوپلازی اینترااپیتلیال سرویکس، کانسرسرویکس و HPV پرخطر برای دیسپلازی آنوژنیتال

دکتر مریم السادات حسینی

خانم دکتر دنیا خسروی،دکتر فرح فرزانه

 

10

 

دهمین

 

96/03/11

 

6

بررسی تاثیر نوای اذان بر روی میزان اضطراب و درد بیماران بعد از عمل سزارین با روش بیهوشی اسپاینال در مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد دار

خانم دکتر نائیجی

خانم دکتر لرستانی، خدیجه لرستانی، احمدرضا باغستانی، محمد چهرازی

 

بررسی سطح سرمی CTRP-5 در بیماران مبتلا به PCOSدر مقایسه با گروه کنترل و ارتباط آن با مقاومت به انسولین

 

دکتر طیبه جاهد بزرگان

 

آقای دکتر نریمان مرادی، رضا فدایی، مهرنوش شانکی باورصاد

آمادگی دهانه رحم تحت القا با هیوسین

دکتر معصومه فلاحیان

دکتر شیوا حدادیان پور

 

 

 

 

 

مقایسه نتایج تحریک تخمک گذاری با پروتکل تحریک دوگانه و حداقل تحریک در بیماران با پاسخ ضعیف تخمدانی

دکتر صدیقه حسینی

دکتر مهرنوش امیری سیاوشانی

 

 

11

 

یازدهمین

 

96/06/16

 

3

بررسی نقش گیرنده پرولاکتین به عنوان فاکتور پروگنوستیک مثبت در درمان کانسر برست تریپل نگاتیو

دکتر فرح فرزانه

دکتر مهدیس محمدیان امیری،عبدالعلی ابراهیمی، محمدرضا زین الدینی میمند

ثبت الکترونیکی  1000 بیمار بستری در بخشهای زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی" فاز دوم طرح تحقیقاتی با عنوان " طراحی وثبت الکترونیکی پرونده بیماران بستری در بخش زنان بیمارستان امام حسین (ع)

دکتر فرح فرزانه

آقای مهندس کیاندوست، مریم السادات حسینی، اسماء سادات ربیعی هاشمی

بررسی شیوع HPVپرخطر در خانمهایی که تحت غربالگری روتین کنسر سرویکس قرار میگیرند

دکتر فرح فرزانه

دکتر فرزانه جمع دار

 

12

 

دوازدهمین

 

96/08/25

 

4

بررسی استفاده از نقاط کوانتومی گرافن به عنوان نانوحامل کورکومین در بهبود کارایی نانوسامانه دارورسانی ضد سلول‌های سرطان سینه

دکتر فرح فرزانه

خانم دکترها قنبری، زینب صالحی

در حال بررسی طرح

دکتر بهناز نوری

 

بررسی اثر شربت ناتسا بر اندازه میوم در بیماران مبتلا به لیومیوم رحمی

 دکتر آزاده شعبانی

دکتر مژگاه تن ساز، سمیرا ادهمی قره شیران، رسول چوپانی زنجانی، فرهاد نیاقی

بررسی اثر مکمل یاری کروم بر روی سطوح بیان ژن مرتبط با انسولین و چربی در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک کاندید  IVF

دکتر شهرزاد زاده مدرس

خانم دکتر مهرنوش امیری سیاوشانی و سید محمد میریونسی

 

 

13

 

 

سیزدهمین

 

 

96/12/17

 

 

6

در حال بررسی طرح

دکتر فرح فرزانه

دکترهادی تابش،مصطفی همتی

بررسی شیوع سیتولوژی غیرطبیعی سرویکس دربیش از 100000 خانم ایرانی سالم

 

خانم دکتر فرزانه

 خانم دکتر جمع دار

برسي تاثير هيوسين خوراکی برپیامدهای بارداری دربارداری ترم نخست زا

دکتر نقشواریان

دکتر زهرا نائیجی

در حال بررسی طرح

دکتر زهرا نائیجی

خانم دکتر مریدی و خانم دکتر محمودی میمند

استفاده از اگونیست GNRH جهت  triggeringو حمایت از فاز لوتئال در سیکلهای انتاگونیست IVF

دکترساغرصالح پور

دکترلیلا نظری و دکتر طیبه هاشمی

در حال بررسی طرح

دکتر زهرا نائیجی

 خانم دکتر دلشادیان

 

14

 

چهاردهمین

 

97/03/31

 

4

در حال بررسی طرح

دکتر منصور شهریاری

دکتر فرح فرزانه،دکتر محمد پاکروان

در حال بررسی طرح

دکتر فرح فرزانه

آقای دکتر تابش

ارزیابی سونوگرافیک بیماران با بی‌اختیاری استرسی ادرار با و بدون پرولاپس ارگان‌های لگنی

دکتر جاهد بزرگان

دکتر زهرا صالحی

تهیه کامپوزیت نانوذرات مغناطیسی-نقاط کوانتومی گرافن و کاربرد آن در تصویربرداری تشدید شده مغناطیسی و دارورسانی ضدسرطان پستان

دکتر فرح فرزانه

دکتر زینب صالحی،دکترنرجس قنبری

15

پانزدهمین

97/06/22

 

 

 

 

5

 

 

 

بررسی میزان اثر L_carnitine   بر بهبود کیفیت semen analysis   در بیماران مبتلا به ناباروری

 

دکتر ساغرصالحپور

دکتر فردوس جهانمردی

بررسی سطح سرمی سرب خون مادران و ارتباط آن با عوارض زودرس  نوزادی و مادری  در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان مهدیه شهر تهران

 

دکتر جاهد بزرگان

دکتر ساعدی

بررسی یافته های MRI  مولتی پارامتریک و سکانس دی فیوژن در تومورهای بدخیم و خوش خیم تخمدان و مقایسه با نتایج پاتولوژی

دکتر حقیقت خواه

دکتر رشید زاده

بررسی تعداد موارد بیماران واجد شرایط انجام مشاور ژنتیک سرطان پستان از میان مراجعه کنندگان به درمانگاه جراحی بیمارستان مهدیه در طول 1 سال از مهر 1397 تا مهر 1398

دکتر خالق نسیبه نژاد

دکتر آزاده جولایی

 

دکتر زهرا  نائیجی

 

16

شانزدهمین

01/09/97

 

 

5

 

بررسي ميزان مصرف خون در جراحي هيستركتومي........

دکترمریم سادات حسینی

دکتر قربانی

آیا اندازه توده آدنکسال.......

دکتر بهناز نوری

-

مقایسه سطح لیپیدپروفایل و ویتامین D...........

دکتر بهناز نوری

-

بررسی اثر ادالیموماب برتعداد اووسیت .....

دکتر صدیقه حسینی

طاهره دوهنده

بررسی حضور MicroRNAهای mir-21-3p،…….

دکتر لیلا نظری

خانم بابیان

17

هفدهمین

97/12/09

7

سیستم رهایش پیوسته داروی کلوتریمازول ........

دکتر فرح فرزانه

خانم حسین زاده

بررسی نقش پاپ اسمیر.........

دکترمریم سادات حسینی

دکتر شیما محمدیان

 

 

 

 

ایادوفاستون به عنوان داروی خوراکی............

دکتر صدیقه حسینی

دکتر طیبه هاشمیان

 

 

 

 

بررسی تاثیر‌prpدر بهبود پیامد حاملگ

ی ....

دکتر لیلا نظری

دکتر طیبه هاشمیان

 

 

 

 

بر رسیاثر بخشی اسپیراسیون اتانول اسکلرو تراپی..........

دکتر ساغر صالحپور

دکتر طیبه هاشمیان

 

 

 

 

ارزیابی میزان لنفوسیت به نوتروفیل خون ..............

دکتر فرح فرزانه

دکتر فقیه

 

 

 

 

تعیین اثربخشی تحریک تخمدانی دوگانه (double Ovarian Stimulation) ...........

دکتر لیلا نظری

دکتر شیبانی

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل‌ها