ردیف

عنوان

مجری

سال

1

طراحی و اجرای سیستم نوین ارجاع مادران پرخطر در دانشگاه شهید بهشتی

رويا صفراوغلي آذر,فرناز اهدايي وند

1394

2

سیستم نوین رهایش کنترل شده‌ی دارویLevonorgestrel به منظور کاربرد همزمان در کنترلAUB و بارداری های ناخواسته

دکتر فرح فرزانه

1394

3

بررسی داده های بالینی و توزیع انواع بیماری تروفوبلاستیک حاملگی در بیمارستان امام حسین در سال های 1390 تا1395

دکتر آي ناز صورتي

1394

4

بررسی تاثیر ویزیت زنان در دوران بارداری و پس از آن توسط ماما در منزل در فواصل بین ویزیت توسط پزشک در مقایسه با زنانی که تنها توسط پزشک ویزیت میشوند(مطالعه پایلوت).

دکتر مريم حسيني

1394

5

بررسی اثر هیوسین بوتیل بروماید برمناسب نمودن دهانه رحم خانم غیرباردار قبل ازپروسیجرهای داخل رحمی

دکتر معصومه فلاحيان

1394

6

بررسی اثر استرادیول فاز لوتئال بر میزان موفقیت سیکل های تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم در افراد با پاسخ تخمدانی ضعیف

دکتر ليلا نظري

1395

7

بررسی اثر مکمل یاری سلنیوم بر روی مقاومت به انسولین، پروفایل های لیپیدی و التهابی در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک با مقاومت به انسولین

دکتر زهرا حيدر

1395

8

استقرار نگاشتنامه(Registry) سرطان‌های فامیلی/ژنتیک زنان (رحم، تخمدان و پستان) در بیمارستان امام حسین تهران –فاز 1: طراحی و راه‌اندازی

دکتر خسرو ايازي

1395

9

بررسی تاثیر ژل تستوسترون بر میزان باروری در زنان دارای پاسخ ضعیف در سیکل های IVF مراجعه کننده به مرکز تحقیقات باروری و ناباروری طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)(پایلوت)

دکتر نسرين سحرخيز

1395

10

بررسی ارزش نقشه برداری با متیلن بلو و تکنزیوم 99 و بیوپسی از گره لنفاوی پیش قراول در سرطان اندومتر

دکتر فرح فرزانه

1395

11

بررسی تأثیر نوروفیدبک بر حافظه کوتاه مدت و کیفیت زندگی زنان بعد از درمان سرطان پستان

دکتر نويد ميرزاخاني عراقي

1395

12

ارزیابی سیتولوژی آنال در زنان با سابقه پاپ اسمیر غیرطبیعی، نئوپلازی اینترااپیتلیال سرویکس، کانسرسرویکس وHPV پرخطر برای دیسپلازی آنوژنیتال

دکتر مريم السادات حسيني

1396

13

بررسی پیامد درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان مرتبط با حاملگی در تهران در یک دوره 20 ساله از 1375 تا 1395

دکتر آزاده جولائي

1396

14

بررسی میزان موفقیت انتقال جنین فریز در سیکلهای با تخمکگذاری طبیعی در مقایسه بااماده سازی انذومتربا استروژن دربیماران با سابقه حداقل سه بارانتقال جنین نا موفق

دکتر ساغر صالحپور

1396

15

آمادگی دهانه رحم تحت القا با هیوسین

دکتر معصومه فلاحيان

1396

16

بررسی نقش گیرنده پرولاکتین به عنوان فاکتور پروگنوستیک در درمان کانسر برست تریپل نگاتیو

دکتر فرح فرزانه

1396

17

بررسی اثر مکمل یاری کروم بر روی سطوح بیان ژن مرتبط با انسولین و چربی در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک کاندید HPV

دکتر شهرزاد زاده مدرس

1396

18

بررسی شیوعHPV پرخطر در خانم های سالم تحت غربالگری روتین کنسر سرویکس

دکتر فرح فرزانه

1396

19

بررسی استفاده از نقاط کوانتومی گرافن به عنوان نانوحامل کورکومین در بهبود کارایی سامانه دارورسانی ضد سلول‌های سرطان سینه

دکتر دکتر فرح فرزانه

1396

20

مقایسه نتایج حاصل از تحریک تخمک گذاری با روش تحریک دوگانه و تحریک حداقل در بیماران با پاسخ ضعیف تخمدانی در سیکل های میکرواینجکشن

دکتر صديقه حسيني

1396

21

بررسی تاثیر نوای اذان بر روی میزان اضطراب و درد بیماران بعد از عمل سزارین با روش بیهوشی اسپاینال در مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد دار - بیمارستان مهدیه تهران - 97-1396

دکتر زهرا نائيجي

1396

22

ثبت الکترونیکی 1000 بیمار بستری در بخشهای زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فاز دوم طرح: طراحی ، ثبت الکترونیکی و انالیز پرونده بیماران بستری در بخش زنان (کد طرح:6418)

دکتر فرح فرزانه

1396

23

بررسی میزان آدیپوکاین C1q,TNF related protein 5(CTRP5) در پلاسمای جدا شده از بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS)، در مقایسه با گروه کنترل و بررسی ارتباط آن با میزان مقاومت به انسولین

طيبه جاهد بزرگان

1396

24

 

بررسی تاثیر نوای اذان بر روی میزان اضطراب و درد بیماران بعد از عمل سزارین با روش بیهوشی اسپاینال در مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد دار - بیمارستان مهدیه تهران - 97-1396

 

زهرا نائیجی

1397

25

بررسی تاثیر هیوسین خوراکی بر پیامدهای بارداری ترم نخست زا

زهرا نائیجی

1397

26

ایجاد و توسعه یک شبکه عصبی جهت ارزیابی ریسک بدخیمی اندومتر

فرح فرزانه

1397

 

 

 

 

 

فایل‌ها