×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار مرکز

سی و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز برگزار میشود

سی و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز برگزار میشود

بیشتر
انتشار پادکست مرکز تحقیقات پیشگیری بیماری های زنان

انتشار پادکست مرکز تحقیقات پیشگیری بیماری های زنان " ارغوان "

بیشتر
برگزاری وبینار آموزشی

برگزاری وبینار آموزشی " کاربردهای بالینی داروهای آگونیست GnRH " دی ماه 1402

بیشتر
 سی و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز برگزار شد.

سی و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز برگزار شد.

بیشتر
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی چالش های بالینی در زنان، مامایی، نازایی (DTOGI) بهمن ماه 1402

برگزاری پنجمین کنگره بین المللی چالش های بالینی در زنان، مامایی، نازایی (DTOGI) بهمن ماه 1402

بیشتر
فراخوان سی و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مورخ 25 آبان ماه سال 1402

فراخوان سی و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مورخ 25 آبان ماه سال 1402

بیشتر
دومین کارگاه پژوهشی با عنوان روش تحقیق پیشرفته در مطالعات بالینی پرکاربرد ( کارآزمایی بالینی، مطالعات تشخیصی ) برگزار شد.

دومین کارگاه پژوهشی با عنوان روش تحقیق پیشرفته در مطالعات بالینی پرکاربرد ( کارآزمایی بالینی، مطالعات تشخیصی ) برگزار شد.

بیشتر
دومین کارگاه پژوهشی با عنوان روش تحقیق پیشرفته در مطالعات بالینی پرکاربرد ( کارآزمایی بالینی، مطالعات تشخیصی ) برگزار می شود

دومین کارگاه پژوهشی با عنوان روش تحقیق پیشرفته در مطالعات بالینی پرکاربرد ( کارآزمایی بالینی، مطالعات تشخیصی ) برگزار می شود

بیشتر
طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته 
+
پروژه های پژوهشی انکولوژی زنان 
+
پروژه های پژوهشی ناباروری 
+
پروژه های پژوهشی عمومی زنان 
+
تنظیمات قالب