×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

امروزه یکی از راه های انتقال دانش و یادگیری استفاده از پادکست ها می باشد. پادکست ها با عناوین و مطالب جذاب به صورت شنیداری می توانند با برقراری یک ارتباط صمیمی با مخاطب به نشر مطالب مفید و به روز در بطن جوامع مختلف و حتی سنین مختلف یاری سان جامعه انسانی باشند.

رسالت فعالیت در حوزه تحقیقات علوم پزشکی کمک به افزایش دانش، پاسخ به پرسش ها و نشر نتایج مطالعات است تا گروه های مختلف حرفه ای بتوانند از آن بهره گیرند. اما امروزه مخاطبین حوزه پژوهش های علوم پزشکی دیگر نه فقط پژوهشگران و سیاست گذاران سلامت بلکه مردم عادی نیز هستند. سهیم کردن عموم جامعه در نتایج ارزشمند مطالعات به زبان ساده می توانند پلی باشد برای سهولت هرچه بیشتر توانمند کردن جامعه در امور بهداشتی و درمانی که خود منجر به نتایج بسیار خوبی میگردد.

از این رو مرکز تحقیقات پیشگیری بیماری های زنان در نظر دارد تا با انتشار هفتگی پادکست " ارغوان " نه تنها جامعه علمی را بلکه هر ایرانی را در سرتاسر جهان با زبانی ساده  چند دقیقه ی کوتاه میهمان  یک مطالعه ارزشمند و یا آموزش ساده ای نماید تا رسالت خود را بعنوان یک مرکز دانشگاهی وابسته به جامعه ایرانی به خصوص بانوان بدون هیچ گونه تبعیضی به انجام رساند و قدمی کوچک در بهبود سلامت بانوان ایرانی در هر برهه سنی برداشته باشد.

امید است مطالب ارائه شده در سلسله پادکست های ارغوان مورد توجه قرار گیرد.


فایل‌ها

تنظیمات قالب